ఆ గుడిలో బంగారాన్ని ప్రసాదంగా ఇస్తారు . ఎందుకంటే ………….

January 9, 2017

దేవుని ప్రసాదం అంటే సాధారణంగా పులిహోర, లడ్డు, కేసరి, చేనగలు గుర్తుకువస్తాయి. ఎవరినైనా మీ ఫేవరెట్ ప్రసాదం ఏంటి అని అడిగితే లిస్టులో ఫస్ట్ ఉండేది తిరుపతి లడ్డు. ఆ రుచి అలాంటిది మరి. హిందువులు తమ ఇష్ట దైవాన్ని దర్శించుకునేటప్పుడు తమతో వీలైనంత డబ్బుని హుండీలో వేస్తుంటారు. కొందరు వెండి, బంగారం కూడా ఇస్తుంటారు. అలాగే గుడికి వచ్చిన భక్తులకి కూడా దేవుడికి పెట్టిన నైవేద్యాన్ని ప్రసాదంలా ఇస్తుంటారు.

maha-lakshmi-ratlam

సాధారణంగా అన్నిచోట్ల తిను పదార్థాలు ఇస్తారు. కాని మన దేశంలో ఒక్క గుడిలో మాత్రం బంగారం లేదా వెండిని ప్రసాదంలా ఇస్తారు.

మధ్యప్రదేశ్ లోని రత్లాం అనే ప్రాంతంలో ఓ మహాలక్ష్మి గుడి ఉంది. ప్రతీ ఏడాది ఈ గుడికి కోట్లల్లో విరాళాలు వస్తుంటాయి. వీటిలో బంగారం మరియు వెండి ఆభరణాలు ఉండడం విశేషం.

ఇలా వచ్చిన వెండిని, బంగారాన్ని ప్రతీ ఏడాది దీపావళి సమయంలో ప్రసాదంలా తిరిగి భక్తులకు ఇచ్చేస్తారు. ఈ ప్రసాదాన్ని పొందేందుకు కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు ఈ గుడిని సందర్శించుకుంటారు.

చాలా సార్లు వీరు పొందే ప్రసాదం విలువ కన్నా వీరి రాకపోకలకు అయ్యే ఖర్చే ఎక్కువవుతుంది. కాని ఆ ప్రసాదాన్ని దేవుని ఆశిర్వాధంలా భావించి భద్రపరుచుకుంటారు.

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...