భోజనం చేశాక …… చేయకూడని 6 పనులు ఏమిటంటే………….

September 27, 2016

భోజనం చేసిన తర్వాత ఇవి చేయకండి.

1) DON’T SMOKE:
ధూమపానము చేయరాదు.
********************

భోజనము చేసినతరువాత ఒక cigarette
కాల్చితే పది cigarettesకు సమానము అని
చెబుతున్నారు. కాన్సెర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటాయట.

eata

2) DON’T EAT FRUITS:
పళ్ళు తినకూడదు.
**************
భోజనము చేసిన వెను వెంటనే
పళ్ళు తినడం వలన కడుపు మొత్తం గాలితో
నిండిపోతుంది. అందుకే పళ్ళు తినాలనుకునేవారు రెండు గంటలు ముందు కానీ
తరువాతగాని తింటే మంచిది.

3) DON’T DRINK TEA:
టీ తాగకూడదు.
*******************
టీవలన పెద్దమొత్తంలో ఆసిడ్ విడుదల చేసి ఆహరం జీర్ణం అవ్వడం కష్టంఅవుతుంది.

4) DON’T LOOSEN YOUR BELT:
బెల్టు లూస్ చేయకూడదు(పెట్టుకునే వారు)
*******************************
దీనివల లోపల ఎక్కడన్నా ఇరుక్కున్న
ఆహరం సరిగ్గా జీర్ణం కాదు.

5) DON’T BATH:
స్నానం చేయకూడదు.
*****************
భోజనం చేసినవెంటనే స్నానం చేస్తే రక్తం అంతా చేతులకి కళ్ళకి మొత్తం ఒంటికి
పాకి, పొట్ట దగ్గర రక్తం తగ్గిపోయి జీర్ణప్రక్రియని నెమ్మది చేస్తుంది. దీనివల
జీర్ణ వ్యవస్థ సామర్ధ్యం తగ్గిపోతుంది.

6) DON’T SLEEP:
నిద్ర పోకూడదు.
*************
భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకుంటే
ఆహరం సరిగ్గా జీర్ణం అవ్వక gastric & infection వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయట. మాములుగా భోజనం చేసిన వెంటనే ఎవరికైనా సరే నిద్ర వస్తుంది. తప్పకుండా పడుకోవాలి అంటే ఒక పదిహేను నుండి ఇరవైనిముషాలు కంటే ఎక్కువగా
పడుకోకుండా ఉంటె మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది
అంటున్నారు డాక్టర్లు.

4 Comments

on భోజనం చేశాక …… చేయకూడని 6 పనులు ఏమిటంటే…………..
  1. Mahesh
    |

    Very nice to

  2. sabita lakkimsetty
    |

    nice information

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...