చెవిపోటు ఉందా …… అయితే ఇలా చేయండి

October 4, 2016

చెవులో నొప్పి ఎక్కువుగా ఉన్నపుడు జ్వరం వెంటనే వస్తుంది.
అలాకాకుండా చీము కారుతున్నపుడు వెంటనే డాక్టర్ నీ సంప్రదించాలి.

చెవి నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న నాప్కిన్ తెసుకోండి దానిని వేడినీటిలో ముంచండి దీనిని బాగా పిండండి ఇప్పుడు దీనిని నొప్పి ఉన్న చెవి మీద ఉంచండి ఇలా అ గుడ్డ చల్ల బడే దాక ఉంచండి. ఇలా కొంచెం సేపు చేస్తే నొప్పినుండి ఉపసేమనం వస్తుంది.

chevi-potu

చెవి నొప్పి ఉన్నపుడు కొన్ని తులసి ఆకులని తెసుకొని రసం తీసి చెవులో వేసుకోండి.

చెవిపోటు అనేది స్నానం చేసేటప్పుడు నీళ్ళు చేవులోకి వెళ్ళినపుడు కూడా వస్తుంది. అలాంటపుడు కొంచెం అల్లం రసాన్ని తీసి చేవులోవేసుకోవాలి కొంచెం సేపు తర్వాత చెవు వంచేయాలి ఇలా చేస్తే అల్లం రసం చెవిలో ఉన్న నీరుతో సహా బయటకు లాగేస్తుంది అ తర్వాత నొప్పి తగ్గుతుంది.

చెవిపోటు వచ్చినపుడు చెవులో కొంచెం బ్రాందీ చుక్కలు వేసుకున్న నొప్పినుండి మంచి ఉపసేమనం వస్తుంది.
లేదంటే 3-4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకోవాలి వీటిని బాగా ఉడికించి కొంచెం ఉప్పు కలిపి మెత్తగా నూరాలి ఈ నూరిన పేస్టు ను ఒక చిన్న బట్ట తీసుకొని దానిలో వేసుకొని ముటలగా కట్టి నొప్పి ఉన్న చెవులో పెట్టుకోవాలి ఇలా చేయటం వల్ల నొప్పిలాగేస్తుంది.

నువ్వుల నూనెలో ఒక వెల్లుల్లి రేబ్బను వేసి కొంచెం దోరగా వేయించాలి అ తర్వాత ఆ నునెను గోరువెచ్చగా ఉన్నపుడు రొండు చెవుల్లో నాలుగు చుక్కలు చొప్పున వేసుకోవాలి.

బాగా నొప్పిగా ఉంటె కొంచెం అతి మధురం తీసుకొని కొంచెం తేనెలో వేసి బాగా మిశ్రమంగా చేయాలి దీనిని నొప్పి ఉన్న చెవి చుట్టూ రాసుకుంటే నొప్పి నుండి తొందరగా రిలీఫ్ వస్తుంది.

గోరువేచ్చగా ఉన్న నువుల నూనెలో కొన్ని ఆముదం ఆకులూ వేసి బాగా మరిగించి అ నునెను చెవి చుట్టూ రాసుకోవాలి.

లేదంటే చిన్న గుగ్గిలం ముక్కను తెసుకొని గ్యాస్ పైన చిన్న మంట మీద వేడి చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం వేడిగా అయాక దాని నుండి పొగ వస్తా ఉంటుంది ఆ పోగకు చెవి చూపించిన నొప్పి తగ్గుతుంది.

3 టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వుల నూనెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాము వేసి బాగా వేడి చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం వేడిగా ఉన్నపుడు నొప్పిగా ఉన్న చెవిలో నలుగు చుక్కలు వేసుకోవాలి

మావిడాకులని తెసుకొని రసం చేసుకోవాలి ఈ రసాన్ని కొంచెం వేడి చేసుకొని నలుగు చుక్కలు చొప్పున చెవిలో వేసుకోవాలి ఇలా చేస్తే వెంటనే ఉపసేమనం లబిస్తుంది.

ముల్లంగిని చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి వీటిని ఆవ నూనెలో వేసి బాగా మరిగించి ఈ నునెను చెవిలో నాలుగు చుక్కలు వేసుకుంటే నొప్పి నుండి ఉపసేమనం లబిస్తుంది.3

ఉల్లిపాయ నుండి రసాన్ని తీసి దానిని వేడి చేసి చెవులో వేసుకున్న కూడా నొప్పి తగ్గుతుంది.

ఆవ నూనెను వేడి చేసి చెవులో వేసుకున్న కూడా నొప్పి తగ్గుతుంది.

చెవి నొప్పిగా ఉన్నపుడు కాన్దీస్ చప్పరించడం లేదా బాబ్బుల్ గం నమలడంచేస్తే నొప్పి నుండి ఉపసేమనం లబిస్తుంది.

ఆవ నూనెలొ కొన్ని మెంతులు వేసి వేడి చేసి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత చెవుల్లో వేసుకుంటే చెవిపోటు రాదు, చెవిలో నుంచి చీము కారడం లాంటి సమస్యలు ఉండవు.

పైన చెప్పిన వీదాలలో ఏదైనా సరే చెవి నొప్పి వచ్చినప్పుడు చేసి వెంటనే ఉపసేమనం కలిగించుకోండి.

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...