చిదంబరం ఆలయ అద్భుత రహస్యాలు

October 4, 2016

తమిళనాడులోని చిదంబరంలో గొప్ప దేవాలయం ఉందనీ ,
అక్కడున్న నటరాజ విగ్రహం ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైనదని మనలో చాలా మందికి తెలుసు.

కానీ అందరినీ అత్యంత ఆశ్చర్య చకితుల్ని చేసే ఎన్నో గొప్ప విశేషాలు
ఈ ఆలయమునకు సంబంధించి ఉన్నాయి.

అవి ఏమిటో ఒక్కసారి చదవండి.

chidambaram

చిదంబర రహస్యం !
( ఆలయం ఒక అద్భుతం )
.
.
చిదంబరం లో ఉన్న నటరాజ విగ్రహం యొక్క కాలి బొటన వేలు, భూమి అయస్కాంత క్షేత్రానికి మధ్య బిందువు అని 8 సంవత్సరాల పరిశోధన అనంతరం పాశ్చాత్య సైంటిస్టులు తేల్చి చెప్పేశారు .

ఈ విషయాన్ని తన గ్రంధం ” తిరుమందిరం ” లో ప్రసిద్ధ తమిళ స్కాలర్ తిరుమూలర్ చెప్పారు.
.
ఇపుడు ఈ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం !
.
ఈ ఆలయం ప్రపంచ అయస్కాంత క్షేత్ర మధ్య బిందువుగా ఉంది
.
” పంచ భూతాలు అని మనం చెప్పుకునే భూమి , ఆకాశమూ , వాయువూ , నీరు , అగ్ని లలో చిదంబరం ఆకాశానికి ప్రతీక అనీ , కాళహస్తి వాయువుకు ప్రతీక అనీ , కంచిలోని ఏకాంబరేశ్వరుడు పృథ్వి ( భూమికి ) కి ప్రతీక అనీ అంటారు . అయితే ఇక్కడ విచిత్రమైన అద్భుతం ఏమిటంటే…….!
ఈ మూడు దేవాలయాలూ ఒకే రేఖాంశం మీద ఉన్నాయి .

అవునండీ ! అవును ….. 79డిగ్రీల 41 నిముషాల రేఖాశం మీద ఉన్నాయి . ఇది ఆశ్చర్యం కదూ !
.
చిదంబరం దేవాలయానికి 9 ప్రవేశ ద్వారాలు ఉన్నాయి . మానవుడికి నవ ( 9 ) రంధ్రాలు ఉంటాయి
.
చిదంబరం దేవాలయంలో పైన 21600 బంగారపు రేకులు తాపడం చేశారు . మానవుడు రోజుకు 21600 సార్లు గాలి పీలుస్తాడు . ( 15 x 60x 24 = 21600 )
.
ఆ బంగారపు రేకులు తాపడం చేయడానికి 72000 బంగారపు మేకులు వాడారు . మన శరీరం లో ఉండే నాడులు 72000 అని ఆయుర్వేదం చెబుతుంది .
.

.
దేవాలయం లో ” పొన్నాంబళం ” కొంచెం ఎడమవైపుకు ఉంటుంది .
అది మన హృదయ స్థానం . అక్కడకి వెళ్ళడానికి ” పంచాక్షర పడి ” ఎక్కాలి .
న + మ + శి + వ + య . పంచాక్షరి ని సూచిస్తుంది.
” కనక సభ ” లో 4 స్తంబాలు 4 వేదాలకు ప్రతీకలు
.
పొన్నాంబళం లో 28 స్థంబాలు 28 శైవ ఆగమాలకు ప్రతీకలు – శివారాధనా పద్ధతులు .
ఇవి 64 ఇంటూ 64 దూలాలను సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. 64 కళలు ఉన్నాయని రుజువు ఇది .
అంతే కాదు అడ్డు దూలాలు రక్త ప్రసరణ నాళాలు
.
9 కళాశాలు 9 రకాల శక్తికి ప్రతీకలు . అర్ధ మంటపం లోని 6 స్తంబాలూ 6 శాస్త్రాలకు ప్రతీకలు .
ప్రక్కన ఉన్న మంటపం లోని 18 స్తంబాలూ 18 పురాణాలకి ప్రతీకలు
..
నటరాజు నృత్యాన్ని పాశ్చాత్య సైంటిస్ట్ లు కాస్మిక్ డాన్సు అని వర్ణించారు .
మూలవర్ చెప్పిన ఈ విషయాలు శాస్త్ర సమ్మతాలని నిరూపించడానికి పాశ్చాత్య పరిశోధకులకు 8 సంవత్సరాలు పట్టింది.

1 Comment

on చిదంబరం ఆలయ అద్భుత రహస్యాలు.
  1. Gvsmurthy
    |

    Verygoodinformation

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...