కూల్ డ్రింకుల ను త్రాగుతున్నారా ……. అయితే మీ కడుపులో ఒక్క నెలలోనే ఏం జరుగుతుందంటే…..

September 26, 2016

కూల్ డ్రింకులు త్రాగే ప్రతి ఒక్కరూ చదవండి…

మనం చనిపోయిన తర్వాత దహన సంస్కారం చేస్తే శవం పూర్తిగా కాలిపోతుంది.
ఎముకలు కూడా చాలావరకు పూర్తిగా కాలిపోతాయి. కానీ మన నోటిలోని పళ్లు మాత్రం కాలిపోవు.

cool

ఒకవేళ శవాన్ని కాల్చడానికి బదులుగా భూమిలో పాతిపెడితే శరీరం మొత్తం మట్టిలో కలిసి పోతుంది.
20 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ మట్టి భాగాన్ని తవ్వి తీస్తే, పళ్లు మాత్రం చెక్కు చెదరకుండా అలాగే ఉంటాయి. అంటే అంత గట్టితనంతో మన పళ్లు ఉంటాయి.

ఏ పళ్లనైతే అగ్ని కాల్చలేక పోయిందో, ఏ పళ్లనైతే మట్టి తనలో కరిగించుకోలేక పోయిందో,
అవే పళ్లను 20 రోజుల పాటు ఏదైనా ఒక కూల్‌డ్రింక్‌లో ఉంచి పరిశీలిస్తే అవి పూర్తిగా కరిగిపోతున్నాయి.
ఆ పళ్లు రంగుమారి నొక్కితే పిండిగా అయిపోతున్నాయి.
అవును ……… మీరు చదువుతున్నది అక్షరాలా నిజం

ఒక కూల్‌డ్రింకులో ఒక పన్ను వేసి 8వ రోజు చూసేసరికి ఆ పన్ను పూర్తిగా కరిగిపోయి మాయమైంది.

మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయే లోపుల మొత్తంగా సుమారుగా 50 టన్నుల ఆహారాన్నయినా
ఈ పళ్లతో నములుతాం. అన్ని టన్నుల ఆహారాన్ని నమిలినా అరగని పళ్లను ,
ఒక కూల్‌డ్రింక్‌ నెల తిరగకుండానే కరిగించేస్తున్నదంటే
అవి తాగే డ్రింకులా లేక విషపదార్ధాలా…………? ఒక్కసారి ఆలోచించండి.

కచ్చితంగా విషపదార్థాలే, కాకపోతే ఎక్కువగా నీటి శాతం ఉండబట్టి మెల్లగా చంపే విషంలా పనిచేస్తాయి.

అలాంటి గట్టి పళ్లనే నాశనం చేసే డ్రింక్స్‌కి మన లోపలి పేగులు, నరాలు, కణాలను నాశనం చేయడం
ఒక లెక్కా…….. ఏమిటి………..!

తప్పక షేర్ చేయండి…

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...