కంటి ఆపరేషన్లను ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు లేకుండా చేసే ఆసుపత్రి

November 20, 2016

“ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం “ అన్నారు పెద్దలు. మన శరీరంలో ఉన్న అన్ని జ్ఞానంగాల్లోకి కళ్ళు ఎంతో ప్రముఖమైనవి. కంటి చూపు బాగుంటే , మనిషి ఎన్నో రకాల పనులను చేసుకోగలుగుతాడు. అలాంటి కళ్ళకు ఎటువంటి చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా జీవితంలో క్రమక్రమంగా అంధకారం అలుముకుంటుంది.

eye-hospital

ఈమధ్య కాలంలో కంటి ఆపరేషన్లు కూడా చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నవిగా మారిపోయాయి.
కంటి నరాలకు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా వేల నుండి లక్షలాది రూపాయల వరకు కూడా ఖర్చు అవుతోంది. కానీ ఎంత ఖర్చు అయ్యే కంటి ఆపరేషన్లను అయినా కూడా వయసుతో సంబంధం లేకుండా పూర్తి ఉచితంగా చేసే ఆసుపత్రి అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తిలో ఉంది.

ఇక్కడ అన్ని రకాల కంటి ఆపరేషన్లు ( లేజర్ చికిత్సలు ) కూడా పూర్తి ఉచితంగా చేస్తున్నారు.
కంటి నరాలకు సంబంధించి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే , ఇక్కడ కొంత మేరకు ట్రీట్ మెంట్ ఇచ్చి …… బెంగళూరులోని సత్య సాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి వాళ్ళే రెఫర్ చేస్తారు.
అక్కడ కూడా కంటి నరాలకు సంబంధిన ట్రీట్ మెంట్ ను పూర్తి ఉచితంగా చేస్తారు.

పాత రిపోర్టులు ఉంటే తీసుకొని , వాటితో పాటు ఆధార్ , రేషన్ , ఓటర్ కార్డులలో ఏదో ఒకదాన్ని ఐడెంటిటీ కోసం తీసుకు వెళితే , అక్కడ అన్ని రకాల కంటి వ్యాధులకు పూర్తి ఉచితంగా వైద్య సేవలను అందిస్తారు.

మరిన్ని వివరాల కోసం క్రింద ఉన్న ఇంగ్లీష్ మ్యాటర్ ను చదవండి.

The department of Ophthalmology has three operation theatres, a laser unit and a 42-bed ward. Ailments treated in the department include, refractive errors, cataracts, glaucoma, diseases of the retina, strabismus, diseases of the eyelid and neuro-ophthalmological disorders.

The Department of Ophthalmology began functioning on 23rd November 1994, with the blessings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. The department was set up with the vision to make available the finest in eye care to its patients free of cost

The department has a modern operation theatre complex with three operation theatres and an advanced laser unit. All the areas are equipped with necessary patient care equipment.

Facilities and Services
***********************
The ailments treated at the Department of Ophthalmology at SSSIHMS, Prasanthigram are as follows:

1) Routine refractive errors
a) Infection and Inflammations of conjunctiva.
b) Pterigium excision with conjunctiva graft.
c) Removal of foreign body’s implanted in cornea.
2) Cataracts
a) Cataract of all age groups are treated with IOL implantation unless otherwise
b) Traumatic Cataract
c) Subluxated or dislocated cataracts.
Cataract is operated by v S.I.C.S, ECCE, Phacoemulsification dependency or the merits of the case. Rigid or foldable IOL’s are placed depending on the procedure adopted.
3) Glaucoma
a) Trabeculectomy
b) Combined extraction
c) Yag P I
4) Retina
a) Laser treatment for various cases including diabetic Retinopathies
b) Surgery for retinal detachment.
c) Removal of Intra ocular foreign body and parasitic cysts in Posterior segment.
d) Vitrectomy for various posterior segment diseases
5) Squint (Strabismus) correction
6) Lid Surgeries
a) Ptosis surgery
b) Correction of Entropion and Ectropion
7) Neurophthalmology clinic

Cases are investigated and suitable cases are referred to Department of Neurology SSSIHMS, Whitefield.

The selection of cases for surgery depends upon the visual prognosis effects at the time of screening. Cases with poor visual prognosis are not be admitted.

Number of beds in the wards : 42
Number of beds in ICU : 05

The department has visiting surgeons from abroad in the fields of squint and vitreo-retinal surgeries.

Patient Care
*************
• For inpatients, medicines, nursing care, diet are given free of cost, during their stay. The patient is admitted after investigation, and pre-operative preparation is done and the advised medicines are administered. Next day the patients are operated upon and kept for one more day. On the third day patient is discharged after being given a post-operative advice.

• At the time of discharge, review dates and the advice for post-operative care are explained to the patients.
On an average 300 to 310 surgeries are performed every month. Daily around 12 patients are admitted for surgery.

Facilities in terms of investigation tools:

• Set up for refraction correction
• Laser treatment for retinal disorders and post-cataract surgeries
• Fundus fluoresciene angiograpny, and OCT – diagnosing retinal and glaucoma disorder
• Field analyser for diagnosing glaucoma and for evaluating treatment effect

Patient Correspondence Cell :
******************************
Room No. 140
Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Prasanthigram,
Anantapur District, Andhra Pradesh- 515134
Or call 08555-287388 ext 508.

8 Comments

on కంటి ఆపరేషన్లను ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు లేకుండా చేసే ఆసుపత్రి.
 1. mahammad shaik
  |

  Mobile number please

 2. rajashekar
  |

  Hi Sir/Maam
  I am Rajashekar, as i am suffering with my left eye since 8 years . as i have gone to so many hospitals doctors said that
  in your left eye Nerves have came in the middle so that you cant even get a Laser treatment till your death that glasses are compulsory for you presently,my left eye sight is “9” and right eye is “1”by keeping the glasses continously, i am getting pain
  backside of my ears i want to do Laser Treatment.
  please can you give me any suggestion?

 3. Ram
  |

  Mobile nomber please

  my nmbr is 8978974801

 4. E subrahmanya Sarma emani
  |

  I I am 65 old and got cataract and has to be considered for Operation whom I have to contact and I am staying at vizag will u Pl advise me whom I have to contact

  • |

   YOU WILL MUST GO SRI SATHYA SAI SUPER SPECIALITY HOSPITAL , PUTTAPARTHY . ALL THE EYE OPERATIONS ARE FREE OF COST

 5. Manoj reddy
  |

  I am 22 and iam having short sightedness of 2.50 for both right and left eye , am i eligible for getting laser treatment at sathya sai hospital .please suggest me

 6. Rajesh
  |

  Sir,iam Rajesh …..Iam22 years old
  In my child hood(12) in my left eye full cover with skin disease in 3 months above after it will my eye sight is reduced staring …So iam every 6 months check up in hospital no use slowly right eye also reduce eye sight…So please help me correct checkup iam pray you

 7. Phanindra ponnuri
  |

  Hii sir .
  My dad was suffered from their eye because of some problem will happen .so please send ur number Sir I humble request u sirr .
  My Mobile number 7809093619.

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...