ఈ వీర పావురం ధైర్యం , సాహసం గ్రేట్

September 26, 2016

ఈ ఫోటోలో ఒంటి కాలితో నిలబడి ఉన్న పావురం పేరు అమీ.
దీని గొప్పతనం ఏమిటి ….. అని అనుకుంటున్నారా……….?
ఇది సాధారణ పావురం కాదు . ధైర్యం , సాహసంతో ప్రాణత్యాగం చేసిన గొప్ప పావురం.
ఒక్కసారి చదవండి……….మీకే అర్థమవుతుంది.

aadhar-copy-copy-copy-3

ఇది రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అమెరికా తరపున పాల్గొన్న వీర పావురం.

ఆ యుద్ధంలో కల్నల్ చార్లెస్ విట్లేస్లీ తో పాటు
మరో 193 మంది సైనికులు శత్రువుల కంట పడకుండా ఓ పెద్ద కొండ పక్కన దాక్కున్నారు.

తమ పరిస్థితిని వివరిస్తూ లేఖ రాసిన చార్లెస్, దాన్ని అమీతో పంపాడు.

కాల్పుల మధ్య ఎగురుతూ పోతున్న అమీ ఒంట్లోకి ఒక తుపాకీ గుండు దూసుకుపోయింది.
మరో బుల్లెట్ దాని కాలిని చిద్రం చేసింది.

అయినా పడుతూ లేస్తూ ఎలాగోలా అధికారులకు సందేశాన్ని అందించి ,
అందరి ప్రాణాలనూ కాపాడింది అమీ.

ఆ గాయాలతోనే కొన్నాళ్ళ తర్వాత చనిపోయింది.

కానీ చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయింది.

“ నేషనల్ మ్యూజియం ఆఫ్ అమెరికన్ హిస్టరీ “ లో ఇప్పటికీ దాని విగ్రహం హుందాగా నిలబడి ఉంది.

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...