ఈ దేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా ……… అయితే మీకు వీసా అక్కరలేదు

October 26, 2016

మన దేశపౌరులు వీసా అక్కర్లేకుండా వెళ్ళగలిగే దేశాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా………..?
అవును మీరు చదువుతున్నది అక్షరాలా నిజం …..
ఆయా దేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటే మనకు వీసా అక్కరలేదు.

ఈ దేశాలలో పర్యటించడం చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న పని..!!

ఈ దేశాల గురించి తెలుసుకోండి…….

air
.
*బొలీవియా*– ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే వీసా ఇస్తారు..!!90 రోజుల గడువు ఉంది..!!

*ఇండోనేషియా* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే 30 రోజులకు వీసా ఇస్తారు..!!

*ఆండోరా* – ఈ దేశానికి భారతీయులు వీసా లేకుండా వెళ్ళి ఎన్ని రోజులైనా ఉండవచ్చు..!!

*మారిషస్* – ఈ దేశానికైతే అసలు వీసానే లేకుండా 90 రోజులుండవచ్చు..!!

*కేప్ వెర్డే* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే వీసా ఇస్తారు..!! గడువు లేదు..!!

*జోర్డాన్* – అక్కడకు వెళ్ళగానే రెండు వారాలకు వీసా ఇస్తారు..!!
కానీ చేతులో 3000 అమెరికన్ డాలర్లు ఉండాలనే నిబంధన ఉంది.

*కెన్యా* – ఈ దేశానికైతే వెళ్ళిన వెంటనే ఇస్తారు..!!
దాంతో మూడు నెలలు అక్కడ ఉండవచ్చు.

*ఫిజీ*– ఈ దేశానికి అసలు వీసా లేకుండా నాలుగు నెలలు ఉండవచ్చు..!!

*సోమాలియా* – అక్కడికి వెళ్ళగానే ఇస్తారు..!!
కానీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి రెండు రోజుల ముందుగానే మిమ్మల్ని
ఆహ్వానించిన వారు అక్కడి విమానాశ్రయంలో దరఖాస్తుని సమర్పించాలి..!!

*పలావ్* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే 30 రోజులకు వీసా ఇస్తారు..!!

*సీషెల్స్* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే 30 రోజులకు అనుమతి పత్రం ఇస్తారు..!!

*హైతీ* – ఈ దేశంలో అసలు వీసా లేకుండా 3నెలలు ఉండవచ్చు..!!

*గునియా బిస్సావ్* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే 90 రోజులకు వీసా ఇస్తారు..!!

*డామినికా* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే 6నెలలకు వీసా ఇస్తారు..!!

*నౌరూ* – ఈ దేశానికి వెళ్లగానే ఇస్తారు. గడువు లేదు..!!

*జమైకా* – ఈ దేశానికి వీసా అక్కర్లేదు. గడువు కూడా లేదు..!!

*ఈ సల్వడార్*– ఈ దేశంలో అసలు వీసా లేకుండా 90రోజులు ఉండవచ్చు..!!

*సెయింట్ లూసియా* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే ఇస్తారు. 6 వారాలు గడువు..!!

*మడగాస్కర్* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే 90రోజులకు అనుమతిస్తూ వీసా ఇస్తారు..!!

*సమో* – ఈ దేశంలో వీసా లేకుండానే 30రోజులు ఉండవచ్చు..!!

*లావోస్* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే 30రోజులకు వీసా ఇస్తారు..!!

*మాల్దీవులు* – ఈ దేశానికి వెళ్ళగానే ఇస్తారు. 90రోజుల గడువు..!!

*మైక్రోనేషియా* – అక్కడకు వెళ్ళగానే ఇస్తారు. 30రోజుల గడువు..!!

*టాంజానియా* – వీసా అక్కడకు వెళ్ళగానే ఇస్తారు. గడువు లేదు..!!

*కంబోడియా* – అక్కడకు వెళ్ళగానే 30రోజులకు వీసా ఇస్తారు..!!

*భూటాన్* – అక్కడకు వెళ్ళాలంటే వీసా అక్కరలేదు. గడువు కూడా లేదు..!!

*శ్రీలంక* – ఎలక్ట్రానిక్ ట్రావెల్ ఆథరైజేషన్ అనే పద్ధతి అనుమతిస్తారు. గడువు 30 రోజులు..!!

*నేపాల్* – ఈ దేశానికి వెళ్ళాలంటే పాస్ పోర్టు కూడా అక్కరలేదు..!!

ఒక గుర్తింపు పత్రం ఏదైనా ఉంటే చాలు. అంతే కాక ఆ దేశానికి వచ్చే
భారతీయులు స్వేచ్ఛగా తిరగడమే కాక అక్కడ జీవించవచ్చు కూడా..!!

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...