అసలైన దేశభక్తి అంటే ఇదే……………..

November 2, 2016

26/11 ముంబై దాడులకు కొన్నినెలల తరువాత భారత్ మరియు విదేశాల్లో ఉన్న తమ హోటళ్ళన్నీ రీమోడలింగ్ చేయడం కోసం అతి పెద్దవైన టెండర్లను టాటా కంపెనీ ఆహ్వానించింది.

కొన్ని పాకిస్తానీ కంపెనీలు కూడా టెండర్లు వేసాయి.

ratan

ఆ కాంట్రాక్టు తాము దక్కించుకునేందుకు చేసుకునే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా,
ఇద్దరు పాకిస్తానీ పారిశ్రామికవేత్తలు ఎలాంటి అపాయింట్ మెంటూ లేకుండా
రతన్ టాటాను కలిసేందుకు బొంబాయిలో ఉన్న బొంబాయి హౌస్ (టాటా హెడ్ ఆఫీస్) కు వచ్చారు.

అక్కడి ఆఫీసులో, వారిద్దరూ రతన్ టాటాను కలవడం కోసం చాలా సేపు నిరీక్షించారు.

అలా వారు కొన్నిగంటల పాటు నిరీక్షించిన తరువాత సిబ్బంది వచ్చి,
సార్ చాలా బిజీగా ఉన్నారు,
అపాయింట్ మెంట్ లేనివారినెవరినీ కలవలేరు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు.

దాంతో నిరాశ చెందిన వారిద్దరూ డిల్లీకి వెళ్ళి, పాకిస్తాన్ హైకమీషన్ ద్వారా
అప్పటి కేంద్ర మంత్రిని కలిసి జరిగిన విషయం వివరించారు.

వెంటనే ఆ కేంద్ర మంత్రి రతన్ టాటాకు ఫోన్ చేసి…………
ఆ పాకిస్తానీలిద్దరినీ కలవాలని, వారి టెండర్లను పరిశీలించాలని ఒకింత గట్టిగా చెప్పారు.

అప్పుడు రతన్ టాటా “మీరు సిగ్గు లేని వారు కావచ్చు, నేను కాదు” అని గట్టిగా చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసారు.

ఆ తరువాత పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం టాటా సుమోలను దిగుమతి చేసుకోవడం కోసం ఆర్డరు ఇచ్చింది.

అయితే రతన్ టాటా ఒక్క సుమోను కూడా పాకిస్తాన్ కు పంపడానికి అంగీకరించకుండా,
ఆ ఆర్డరును తిరస్కరించారు.

అదీ రతన్ టాటా యొక్క దేశభక్తి.

ఆయన దేశభక్తి ముందు డబ్బూ మరియు వ్యాపారం కూడా చిన్నదే.

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...